Training

Proces of resultaten?

“Hoogbegaafd? Hij moet eerst maar eens goede resultaten laten zien.”

In deze bijeenkomst gaan we in op resultaatgericht werken en procesgericht begeleiden. Hoe komt het, dat de resultaten soms niet passen bij het beeld? En waarom is procesgericht begeleiden zo belangrijk voor hoogbegaafde leerlingen? Moet je de resultaten dan maar helemaal loslaten? Aan welke doelen en vaardigheden kun je dan werken met de leerling?


Na deze bijeenkomst:

  • Weet je waarom de resultaten kunnen afwijken.
  • Ken je het belang van procesbegeleiding voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Kun je bewuste keuzes maken in formatieve en summatieve evaluaties.
  • Heb je tips gekregen voor het werken aan doelen en vaardigheden.