Training

De slimme kleuter

Leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het werken met deze kinderen vraagt een andere aanpak, maar begeleiding hoeft niet af te wijken van het kleuteronderwijs zoals dat bij kleuterleerkrachten past. Spel, spelen, thematisch werken zijn voor deze kinderen juist werkvormen die passend zijn. Dat je met kleine aanpassingen heel veel kunt doen met je huidige materialen laten we in deze training zien.

 

Over de training

Tijdens de training leer je meer over het slimme jonge kind. We nemen je mee in de theorie en de kennis over cognitief slimme kinderen. Je leert hoe je deze jonge kinderen goed observeert en hun gedrag interpreteert, zodat je hen beter leert begrijpen.

 

Er is aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling van de slimme kleuter. Ook bespreken we wat asynchrone ontwikkeling is. Dit is lastig voor de leerkracht, maar ook voor het kind zelf: hoe ga je daarmee om? 

 

Hoe sluit je het aanbod goed aan passend bij de leerbehoefte van het kind? We behandelen de aanpassingen die je kunt doen in je bestaande aanbod. Dat doen we heel praktisch, zodat je het direct kunt toepassen in je klas. Ook leer je hoe je voor de slimme kleuter een goede differentiatie maakt binnen het bestaande aanbod van je groep. Dat wil zeggen: binnen het thema en met de doelen en activiteiten die je daarin voorbereid hebt. Een aanbod voor slimme kleuters is niet direct te vinden in méér of nèt wat moeilijkere werkjes, of het simpelweg aanbieden van leerstof van groep 3, maar dient aan te sluiten bij het denkniveau van de leerling. In de training laten we zien hoe je dat kunt vormgeven in jouw dagelijkse werk.

 

Daarnaast leer je materiaal voor slimme kleuters goed in te schatten op hun waarde en doelen. Daarmee zul je beter in staat zijn keuzes te maken wanneer er materiaal aangeschaft moet worden.

 

Tenslotte bespreken we waar je op moet letten in de aansluiting op en bij de overgang naar groep 3.

 

Inhoud van de training

  • Theorie en kennis over slimme jonge kinderen.
  • Observeren en begrijpen van slimme jonge kinderen.
  • Inzicht in de sociale, emotionele en asynchrone ontwikkeling.
  • Verrijken, verdiepen en verbreden vanuit thema’s.
  • De overgang naar groep 3.Koppeling met de praktijk

De training heeft een sterke koppeling met de praktijk. Er is ruimte voor praktijkervaringen van deelnemers en er wordt van deelnemers verwacht dat ze materialen en voorbeelden meenemen uit hun groep. Deze worden gebruikt om een vertaalslag te maken naar een passend aanbod voor de slimme kleuter.