Training

Begeleiden van hoogbegaafde leerlingen: onderwijs of zorg?

“Het is zorg,” zegt de school. “Het is onderwijs,” zegt de hulpverlener. “Help,” zegt het kind.

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen beweegt zicht vaak op het snijvlak van zorg en onderwijs.

In deze bijeenkomst kijken we aan de hand van de zorgniveaus van passend onderwijs hoe de ideale situatie er uit ziet. Ook kijken we aan de hand van een aantal voorbeelden hoe het in de praktijk gaat, en hoe het zou kunnen gaan.


Na deze bijeenkomst:

  • Ken je het belang van een goede basisondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen.
  • Kun je aan de hand van de niveaus van passend onderwijs bepalen in welk niveau de hulpvraag valt.
  • Weet je wat de mogelijkheden zijn om extra ondersteuning te bieden.
  • Weet je wat de grenzen zijn van de mogelijkheden.