Werksessie

Hoogbegaafdheid - beleid in de praktijk

Het beleid t.a.v. hoogbegaafdheid binnen de school staat netjes op papier, maar hoe zie je dat in de praktijk terug?

In een interactieve sessie wordt dit onderwerp uitgediept. Je kunt tijdens deze werksessie je praktijkervaringen inbrengen en je kennis vergroten. We zoomen in op de pedagogisch-didactische, inhoudelijke en organisatorische knelpunten die je tegen kunt komen in een team. Daarnaast geven tips op welke manier je hier in je team aandacht aan kunt besteden.


Doel van de werksessie

Ondersteuning van de implementatie en borging van het beleid op de werkvloer, zodat de beschreven situatie in de praktijk wordt uitgevoerd.