Training

Executieve functies

“Hoogbegaafde leerlingen hebben slechte executieve functies.”

Is dat zo? En wat zijn executieve functies eigenlijk?


Executieve functies beïnvloeden het gedrag en het leren van kinderen. Het zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben bij het plannen, organiseren, onthouden en verwerken van informatie. Bij het vormgeven van goed onderwijs voor elk kind, helpt het wanneer je kennis hebt van de executieve functies die er zijn, zoals je ook kennis hebt van de cognitieve functies (taal, aandacht).


Na deze bijeenkomst:

  • Heb je kennis van executieve functies en zelfregulatie.
  • Weet je wat de relatie is tussen IQ, hoogbegaafdheid en executieve functies.
  • Weet je meer over werkhouding en taakgerichtheid bij hoogbegaafde leerlingen.